Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΝΑΒΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( ΜΙΜΗΣ)

Τόπος γέννησης: Πάτρα  – Οικογ/ακή κατά/ση: Έγγαμη

Νοταρά 124   ΤΚ 26442  Έξω Αγυιά – Πάτρα

E-mail: mimisskanavis@gmail.com   2610 420 427 και με μήνυμα 6947 126 942

 

Εργασιακή Εμπειρία

 

Νοσηλεύτρια στην κλινική παθολογική μονάδα τεχνητού νεφρού « Κυανούς Σταυρός»  Πάτρας, επί (20) χρόνια .

 

Σπουδές

 

1.Πτυχίο στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή νοσοκομείου ΄΄Άγιος Ανδρέας΄΄, Απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος

2.Πτυχίο του 5ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε) στον κλάδο Νοσηλευτικής,

3.Απόφοιτη του 4ου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) στον    κλάδο     Οικονομίας – Διοίκησης,

4.Απόφοιτη Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου στον κλάδο Διοικητικών Υπηρεσιών,

5.Απόφοιτη Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (3η Δέσμη),.

  1. Πτυχιούχος διερμηνέας Ολικής επικοινωνίας και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

 

X