ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Σβόλης

Όνομα: Κωνσταντίνος

Ημερομηνία γέννησης:4/4/1965

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος  με  δύο  παιδιά

Διεύθυνση  κατοικίας: Πάτρα, Κορίνθου 208, ΤΚ 26221

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944380975, 2610272288

Email: csvolis@yahoo.com

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (1982-1988) με βαθμό λίαν καλώς.

Ειδίκευση στην ειδικότητα της καρδιολογίας στο Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (1991-1996).

Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων.

Συμμετοχή σε επιστημονικές εργασίες – ανακοινώσεις σε Ελληνικά, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια.

Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος   ως  ειδικός  καρδιολόγος στην  πόλη των Πατρών από 1/4/1996 έως και σήμερα.

Ιατρός ΙΚΑ Άνω Πόλης Πατρών από 19/2/1999-17/2/2014.

Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΚΑ  Άνω Πόλης Πατρών (2013-2014).

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Μέλος Πρωτοβάθμιας  Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Αχαΐας   (2011- 2012).

Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας  Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Αχαΐας (2013-2014).

Μέλος  Τομέα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

X