ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παπαδημητρίου Δημήτριος του Ιωάννη

Μαιζώνος 94 & Πλ. Γεωργίου Α’ – Πάτρα

Κιν. 6944364804

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

  • Βιολόγος – πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων
  • Αντιπρόερδος καλλιτεχνικής επιτροπής φεστιβάλ Οργανισμού Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων (Ο.Κ.ΠΕ.)
  • Πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Νέων Χριστιανών Επιστημόνων
  • Μέλος της επιτροπής αγώνα κατά των ναρκωτικών
  • Μέλος του Συνδέσμου Ελληνοϊταλικής φιλίας
X