Πτυχίο Ιατρικής, Αριστ. Παν/μιο Θεσ/νίκης.

Στρατιωτική θητεία.

Μετάβαση στις ΗΠΑ.

Ειδικότητα Νευροχειρ/κής.

Επίκουρος Καθ/τής Ιατρική Σχολή Παν/μιο Harvard.

Διευ/τής Νευροχ/κής Νοσ/μείο Άγιος Ανδρέας, Πάτρα.

Καθ/τής Νευροχ/κής Ιατρικής Σχολής, Παν/μιο Πάτρων

Αντιπρύτανης Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών.

X