ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

 

Διεύθυνση: Θράκης 37 Πάτρα

Τηλέφωνο:  6986150742

Προσωπικές πληροφορίες

 

 

§  Εθνικότητα: Ελληνική

§  Τόπος γεννήσεως:Πάτρα

§  Ημερομηνία γεννήσεως : 17/09/1964

§  Διεύθυνση κατοικίας: Θράκης 37 Πάτρα

Εκπαίδευση
  • Γυμνάσιο-Λύκειο: Β’ θηλέων 1976-1982
  • Τμήμα λογιστικής Σχολή Βέργη
  • Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

 

 

Εθελοντικές δραστηριότητες

 

Γνώσεις Ψηφιακών Προγραμμάτων

 

 

 

 

 

Προσόντα

 

 

 

 

 

 

Προσωπικά Ενδιαφέροντα

 

 

 

 

 

 

§  1983-1984 Γραμματεία στη σχολή Βέργη

§  1984-1985 Λογιστικά στη δομική εταιρεία Κουτσαντώνη

§  1985-1990 Βοήθος λογιστού σε ιδιοτική εταιρεία

 

§  Εθελοντική εργασία σε ίδρυμα  για Α.Μ.Ε.Α.

 

§  Office suite(word, excel)

§  Άριστη χρήση internet

§  Γνώση βασικής Αγγλικής γλώσσας

 

§  Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσα από την εμπειρία μου ως υπεύθυνος πωλήσεων  και πωλήτης σε κατάστημα λιανικής.

§  Οργάνωση καταστήματος και παραγγελίων

§  Εκπαίδευση προσωπικού

 

 

 

§  Διάβασμα

 

 

 

 

 

 

X