Επώνυμο: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πατρώνυμο: ΑΝΔΡΕΑΣ

Ημερ. Γεννήσεως: 27/05/1975

Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος- Τέκνα: ένα

Διεύθυνση: Πεισιστράτου 17- Πάτρα

Τηλ: 6978 773664- 2610 333720

Τ.Κ 26226

e-mail: nkarach@gmail.com

Σπουδές:

  • 1993 Αποφοίτησα από το 6ο Λύκειο Πατρών
  • 1995-1996 Φοίτησα και απέκτησα επιτυχώς από το Ιδιωτικό Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Γεωργίου Φυτιλά του τμήματος «Χειριστών Ιατρικών Συσκευών»

Σεμινάρια-Σχολές:

-1995-1996 Εκπαιδεύτηκα στο Γενικό νοσοκομείο Πατρών

«Άγιος Ανδρέας» στο ακτινολογικό τμήμα.

-2003 Παρακολούθησα το 6ο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

 

Επαγγελματική Εμπειρία:

-Από το 2002 έως το 2005 εργάσθηκα στο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο Πατρών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε» στην θέση χειριστή ιατρικών  μηχανημάτων (αξονικό τομογράφο, ορθοπαντογράφο, μαγνητικό τομογράφο, μέτρηση οστικής πυκνότητας, μαστογράφο και κλασική ακτινογραφία).

-Από το 2005 έως το 2009 εργάσθηκα στο Ιδιωτικό Ιατρείο «Γεώργιος Πατριαρχέας» στην θέση χειριστή ιατρικών  μηχανημάτων ( ορθοπαντογράφο, μέτρηση οστικής πυκνότητας, μαστογράφο και κλασική ακτινογραφία).

– Από το 2009 έως και σήμερα εργάζομαι στο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο « Αξονική Φροντίδα» στην θέση χειριστή ιατρικών  μηχανημάτων (αξονικό τομογράφο, ορθοπαντογράφο, μαγνητικό τομογράφο, μέτρηση οστικής πυκνότητας, μαστογράφο και κλασική ακτινογραφία).

-Από το 2014 έως το 2017 δίδασκα στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ Πατρών τμήμα «χειριστών ιατρικών συσκευών».

Λοιπές Γνώσεις:

-Γνώσεις Αγγλικών σε επίπεδο Lower.

-Γνώσεις Η/Υ –κάτοχος του KeyCert it Basic Plus

-2015 βεβαίωση συμμετοχής από τον ΕΟΠΠΕΠ στις εξετάσεις επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων των ΙΕΚ.

X