Ονομάζομαι Καλαντζή Φωτεινή (Φανή) του Δημητρίου. Υπηρετούσα στην Ελληνική Αστυνομία. Αποσπάστηκα στο πολιτικό γραφείο του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ. Υπήρξα διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Υπουργου, για πολλά έτη. Διετέλεσα υπεύθυνη γυναικών της ΝΟΔΕ ΑΧΑΙΑΣ και πρόσφατα μου ανατέθηκε ο τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Ένας τομέας που η χωρά μας και η Ν.Δ, έχουν επενδύσει. Υπήρξα μέλος του Συμβουλίου, του συλλόγου των Εν Πάτραις Αιτωλοκαρνάνων. Πάντα υπήρξα διεκδικητική με συναίνεση για το κοινό καλό, ακολουθώντας την δεοντολογία της Ν.Δ και τιμώντας τους συναγωνιστές μου αλλά και τους πολίτικους μου αντιπάλους.

X