ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 2, 26332 ΠΑΤΡΑ(ΕΛΛΑΔΑ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +302610338667    ΚΙΝΗΤΟ : +306980144359

EMAIL : pzafiropoulos@hotmail.com

Φύλο : Άρρεν

Ημερομηνία Γέννησης : 10 Αυγούστου 1974

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

α)

β) Δεκέμβριος 2015-Νοέμβριος 2018:  ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Υπάλληλος

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής  Ελλάδας & Ιονίου. Πατρών – Αθηνών 35 , GR – 26441 Πάτρα

(Οργάνωση και διδασκαλία  επιμορφωτικών προγραμμάτων για δημοσίους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ).

γ) Ιανουάριος 2014-Δεκέμβριος 2015 : Διοικητής

Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου « Ο Άγιος Γεράσιμος  »  &

Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου « Μαντζαβινάτειο »

Σουηδίας & Κεφαλληνίας, GR – 28100 Αργοστόλι

(Υπεύθυνος για την νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών  των Νοσοκομείων και για την άριστη περίθαλψη των ασθενών).

δ) Οκτώβριος 2012 – Ιανουάριος 2014 : ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Υπάλληλος

Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής  Ελλάδας & Ιονίου. Πατρών – Αθηνών 35 , GR – 26441 Πάτρα

(Οικονομικός Υπόλογος και Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την πληρωμή παρατηρητών στάθμης υδάτινων πόρων ).

ε) Μάιος 2009 – Οκτώβριος 2012 : ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Υπάλληλος

Διεύθυνση Οικονομικού, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής  Ελλάδας & Ιονίου. Πατρών – Αθηνών 35 , GR – 26441 Πάτρα

(Υπεύθυνος μισθοδοσίας, προϋπολογισμού και υποχρεώσεων προς τρίτους ).

στ) Δεκέμβριος 2007 – Μάιος 2009 :  Αποσπασμένος Δημόσιος Υπάλληλος σε Βουλευτικό γραφείο

Βουλευτής ΝΔ  ( Πρώην Υφυπουργός  Μεταφορών) Μιχαήλ Μπεκίρης

Βότση & Ρήγα Φεραίου , GR – 26222 Πάτρα

(Διεκπεραίωση βουλευτικών υποθέσεων και εξυπηρέτηση κοινού).

ζ) Ιανουάριος 2007 – Δεκέμβριος 2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής

Σχολή Τουριστικών Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, GR – 26334 Πάτρα.

(Διδασκαλία του μαθήματος Τουριστικής Οικονομίας).

η) Ιανουάριος 2007 – Δεκέμβριος 2007 : ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Υπάλληλος

Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πατρών – Αθηνών 35 , GR – 26441 Πάτρα

(Υπεύθυνος για κατάρτιση και εκτέλεση έργων του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων)

θ) Ιανουάριος 2006 – Ιανουάριος 2007 : ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Υπάλληλος

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Κτίριο Ξενία , GR – 29100 Ζάκυνθος

(Υπεύθυνος για τον έλεγχο Νομιμότητας και Κανονικότητας Δημοτικών και Νομαρχιακών αποφάσεων ).

ι) Μάιος 2005 – Ιανουάριος 2006 : ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Υπάλληλος

Διεύθυνση Οικονομικού, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Αθηνών 18, GR – 26233 Πάτρα

(Υπεύθυνος για οικονομικούς ελέγχους και για πληρωμή  επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους) .

ια) Ιανουάριος 2005 – Μάιος 2005 : ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Υπάλληλος

Τμήμα Προσόδων, Ταμείο Ασφαλίσεως  Τεχνικών  Τύπου  Αθηνών.

Κουμουνδούρου  23, GR – 10437 Αθήνα

(Ελεγκτής ασφαλιστικών εισφορών και δαπανών).

ιβ) Νοέμβριος 2004 – Ιανουάριος 2005 : Τραπεζικός Υπάλληλος

Τμήμα Δανείων, Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα

Ρήγα Φεραίου & Παπαρρηγοπούλου, GR – 26222 Πάτρα

(Υπεύθυνος για έγκριση δανείων και έκδοση εγγυητικών επιστολών).

ιγ) Ιούνιος 2004 – Νοέμβρη 2004 : Αναπληρωτής Διευθυντής Μεταφορών

Ολυμπιακοί & Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004

Διεύθυνση Μεταφορών,  Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας, GR – 19003 Μαρκόπουλο

(Υπεύθυνος διευθέτησης οδικού χάρτη και ελέγχου οχημάτων ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ :

α) Ιανουάριος 1999 – Δεκέμβριος 2000 : Μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ( MBA )

NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NYIT), NEW YORK CITY, USA

(Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ με βαθμό 7,93 )

β) Ιανουάριος 1995 – Δεκέμβριος 1998 : Πτυχίο Οικονομικών  ( major )

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (QUEENS COLLEGE), NEW YORK CITY,

USA

(Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ με βαθμό 8,40)

γ) Ιανουάριος 1995 – Δεκέμβριος 1998 : Yπο-πτυχίο Κοινωνιολογίας  ( minor )

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (QUEENS COLLEGE), NEW YORK CITY,

USA

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

Μητρική Γλώσσα :        ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λοιπές Γλώσσες   :        ΑΓΓΛΙΚΑ

Προφορική    C2

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ         :

Γραπτή (ανάγνωση)     C2

Επικοινωνία    C2

ΟΜΙΛΙΑ                  :

Προφορική έκφραση    C2

 

ΓΡΑΦΗ                    :     C2

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

α) Γενικός Γραμματέας  ΝΟ.Δ.Ε. ΝΔ Νομού Αχαΐας ( 2010 – 2013)

β) Τομεάρχης Οικονομικών ΝΟ.Δ.Ε. ΝΔ Νομού Αχαΐας ( 2013 – Παρόν )

γ) Δημοτικός Διαμερισματικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων ( 2007 – 2010 )

δ) Ανθυπολοχαγός  Οικονομικού Σώματος Ελληνικού Στρατού ( 2001 – 2003 )

ε) Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Α.Κ.  Πατρών ( Διαχείριση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Α. στην περιοχή των Πατρών, 2012 – 2014 )

ζ) Μέλος της ΝΔ στους τομείς Δημόσιας Διοίκησης, Υγείας και Οικονομίας ( 2017 – Παρόν)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ :

α) Κάτοχος πτυχίου πληροφορικής  ECDL

β) Κάτοχος Ευρωπαϊκής πιστοποίησης EUCIP

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ :

α) Πολιτική

β) Ιστορία

γ) Λογοτεχνία

δ) Σκάκι

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ :  Β

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Συνέδρια – Σεμινάρια :

α) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για εισαγωγική εκπαίδευση νέο-διόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων ( Κέρκυρα, Δεκέμβριος 2006 )

β) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής σε δημόσια έγγραφα ( Πάτρα, Μάιος 2016)

γ) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης  για την αποτελεσματική διαχείριση οργανωτικής αλλαγής ( Πάτρα, Σεπτέμβριος 2016 )

δ) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη ( Πάτρα , Οκτώβριος 2016)

ε) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης  Ανάπτυξης  Διοικητικών ικανοτήτων : Διαχείριση έργου και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων ( Πάτρα,  Μάιος 2017 )

ζ) Επιμορφωτικό σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης  Ανάπτυξης Διοικητικών ικανοτήτων : Ηγεσία και Στρατηγικός τρόπος σκέψης – Οργανωτικές αλλαγές ( Πάτρα, Ιούνιος 2017 )

X