Όνομα:Αντρέας

Επώνυμο:Ζαρουλιας

Όνομα Πατρός:Κωσταντίνος

Όνομα συζύγου:Ντεπυ Ζαρουλια

Επάγγελμα:Συνταξιούχος

Τηλέφωνο:6945906435

X