ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

1.  ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχίο: ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά:          Proficiency (Άριστη Γνώση)

Γαλλικά:          Certificate (Πολύ καλή γνώση)

 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Α. ΧΡΗΣΗ  Η/Υ

Άριστη

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Πατρών από το 2002

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις από το έτος 2007.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το έτος 2017

Ασκώ μάχιμη δικηγορία, διαθέτω δικηγορικό γραφείο στην Πάτρα (Αγίου Ανδρέου 122), με σημαντικό αριθμό πελατών και υποθέσεων – Νομικός Σύμβουλος εταιρειών, συλλόγων, συνδικαλιστικών φορέων κλπ.

 

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

–  Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το διάστημα 2004 – 2006, επί νομικών θεμάτων του πολιτικού προσωπικού

– Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων το διάστημα 2014 – 2015, με αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και των τριών Περιφερειών.

– Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών το διάστημα 2014 – 2015.

X