Γιαννακόπουλος Ανδρέας του Αθανασίου Γιαννακόπουλου και της Παρασκευής Γιωτοπούλου

Κάτοικος Μεσσάτιδας

Έτος γεννήσεως: 1985

Επάγγελμα: Παραγωγός αγροτικών καλλιεργειών

Οικογενειακή Κατάσταση: Παντρεμένος (πολύτεκνος)

X