ΒΑΜΒΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΟΤΙΤΣΑ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Management Νοσοκομείων» (Διοίκηση Μονάδων Υγείας) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης με εξειδίκευση στον τομέα μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης (από τη Νομική Σχολή Αθηνών)
 • Κάτοχος πτυχίου Δημοσιογραφικής Σχολής (από τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό Αθήνας)
 • Κάτοχος διπλώματος Σχολής Γραμματέων (από τη Σχολή Γραμματέων DIDACTA Αθήνας)
 • Ξένες Γλώσσες : Lower Αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Γραμματειακή υποστήριξη σε εκτελωνιστικό γραφείο στον Πειραιά.
 • Υπεύθυνη στο τμήμα πωλήσεων σε εταιρία κοινοχρήστων στην Αθήνα (International Service)
 • Παραγωγός ασφαλίσεων στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία INTERAMERICAN
 • Γραμματέας του Δ/ντή σε εταιρία στατιστικών ερευνών και δημοσκοπήσεων στην Αθήνα
 • Συνεργάτης στην δημοσιογραφική ομάδα του κ. Σπυριδάκη σε τηλεοπτικό σταθμό στην Αθήνα (ΤΗΛΕΑΣΤΥ)
 • Γραμματέας Δημάρχου στον Δήμο Περιστερίου Αττικής και πρακτικογράφος στα Διοικητικά Συμβούλια της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΝΑΝΕΠΕΡ ΑΕ» (η σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης αποσκοπούσε αποκλειστικά στην αναβάθμιση της βιομηχανικής ζώνης του Δήμου Περιστερίου)

 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το 1995 (31 ετών) συμμετείχα στον 1ο Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Το 2000 (36 ετών) και κατόπιν δικαίωσης μέσω Συμβουλίου Επικρατείας, κατέλαβα οργανική θέση ως υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κ. Αχαϊας Ν.Αχαϊας και εν συνεχεία το 2013 μετακινήθηκα στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πατρών. Προσέφερα τις υπηρεσίες μου στα τμήματα: Μητρώου, Παροχών, Οικοδομών και Ανακεφαλαίωσης ενσήμων.

Το 2010 η υπηρεσία μου με επέλεξε ως πρώτη υπάλληλο να στηρίξω το πρόγραμμα LIS, ένα πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε από την Πάτρα και αφορούσε στη γραμματειακή υποστήριξη του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πατρών.

 

 

Το 2011, με την ίδρυση των ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), η υπηρεσία μου εκ νέου με τοποθέτησε ως την πρώτη υπάλληλο να αναλάβω γραμματειακά καθήκοντα στις Επιτροπές ΚΕ.Π.Α στην Αθήνα. Οργάνωσα το εν λόγω τμήμα, εκπαίδευσα τους υπόλοιπους συναδέλφους και με απόφαση Διευθυντού ανέλαβα καθήκοντα προϊσταμένης.

Το 2012, με την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, με υπουργκή απόφαση έγινε η μετάταξή μου στο ΕΟΠΥΥ. Υπηρέτησα στο ΠΕΔΥ-Μ.Υ Αγίου Αλεξίου Πατρών ως υπεύθυνη Γραμματείας έως τις 21/04/2016 (ενοποίηση των ΠΕΔΥ-Μ.Υ Πατρών και ΠΕΔΥ-Μ.Υ Αγίου Αλεξίου Πατρών).

Σήμερα είμαι τοποθετημένη στο γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Πόλης Πατρών με έδρα το Κ.Υ. Βορείου Τομέα Πατρών. Το ανωτέρω γραφείο διεκπεραιώνει θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. στα πλαίσια της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

X