Δήλωση Νίκου Παπαδημάτου για την μεγάλη συγκέντρωση της παράταξης Πάτρα Ενωμένη στον Πολυχώρο Αίγλη

X