Σβόλης Κ: 1/8/2022, έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β΄ τριμήνου του 2022.

Συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, στις 1/8/2022, η τριμηνιαία έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β΄ τριμήνου του 2022.
Επισημάναμε την πολύ χαμηλή απορρόφηση των επιχορηγήσεων (6,91%), την πολύ μικρή είσπραξη από οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (0,95%) και το μικρό ποσοστό δαπάνης για έργα (σε σύνολο προϋπολογισμένων δαπανών 86.169.790,17 ευρώ μόλις 5,84%).
Με την προσδοκία να αυξηθούν τα ποσοστά αυτά, ασκήσαμε κριτική στη Δημοτική Αρχή, η οποία ως συνήθως καταγγέλει τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ας γνωρίζουν, όμως, οι Πατρινοί ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που αποτελεί συνέχεια του κράτους, απλόχερα επιχορηγεί τον Δήμο Πατρέων. Ζήτησε ο Δήμαρχος Πατρέων (6/2022) και άμεσα (7/2022) έλαβε επιπλέον επιχορήγηση 2.103.653,76 ευρώ για τη μετατροπή του ΑΣΟ σε εκθεσιακό κέντρο. Δαπάνη που, σύμφωνα με την υφιστάμενη σύμβαση, βάρυνε τους ιδίους πόρους του Δήμου.
X