Σύφαντος Αν. Νίκος

Ενωμένοι, να βρούμε ξανά την πόλη μας, χωρίς διχαστικό λόγο και πρωτίστως με συνεννόηση. Δεν πρέπει να αφήσουμε και άλλα χρόνια να πάνε χαμένα

X