Νίκος Παπαδημάτος: Η θέση μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Νίκος Παπαδημάτος: Η θέση μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Νίκος Παπαδημάτος: Η θέση μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Κάθε συζήτηση για το πρόβλημα της περισυλλογής και διάθεσης των απορριμμάτων θα πρέπει να ξεκινάει από το γεγονός ότι το κόστος μετακυλίεται στους δημότες, μέσω των αντίστοιχων δημοτικών τελών. Το γεγονός ότι σήμερα δεν είναι σε όλους γνωστό πόσο κοστίζει κάθε τόνος απορριμμάτων είναι επιεικώς απαράδεκτο.

Η Πάτρα σήμερα «παράγει» περίπου 95.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως που εναποτίθενται στον υπερκορεσμένο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας. Σύμφωνα με το υφιστάμενο τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, από αυτήν την ποσότητα, περίπου 40.000 τόνοι ετησίως θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο επεξεργασίας στου Φλόκα, περίπου 10.000 τόνοι θα κομποστοποιούνται και περίπου 40.000 τόνοι θα ανακυκλώνονται.

Θεωρούμε το σχεδιασμό μη ρεαλιστικό και ως προς τις ποσότητες ανακύκλωσης, τον θεωρούμε ανέφικτο. Εν τούτοις πρέπει να αναδιοργανωθούν πλήρως οι υπηρεσίες ανακύκλωσης, με σακούλες διαφορετικών χρωμάτων, αποκομιδή με ραντεβού, ανακαθορισμό δρομολογίων και πλήρη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα πρέπει να εξεταστεί και να διεκδικηθεί η αύξηση της δυναμικότητας του υπό κατασκευή εργοστασίου.

Ως προς το ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας διατυπώνουμε τις αντιρρήσεις μας. Σύμφωνα με τους υπάρχοντες σχεδιασμούς ακόμα κι αν πάψει η υγειονομική ταφή, θα παραμείνουν εκεί το Κέντρο Διαλογής, η μονάδα κομποστοποίησης αλλά και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ). Αυτό σημαίνει  ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ θα παραμείνει εις το διηνεκές με όλες τις επιβαρύνσεις, έστω μικρότερες από τις σημερινές, που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής.

Η Παράταξή μας προτείνει τη χωροθέτηση και λειτουργία ΣΜΑ σε περιοχή εγγύτερα προς του Φλόκα, κι ακόμα τη μετακίνηση τόσο της μονάδας κομποστοποίησης όσο και του Κέντρου Διαλογής σε άλλα σημεία στην περίμετρο της πόλης. Ο ΧΥΤΑ χρειάζεται οριστικό κλείσιμο και ουσιαστική αναβάθμιση ολόκληρου του πεδίου, η δε γειτνίασή του με το Μυκηναϊκό νεκροταφείο της Βούντενης και την  ανάγκη ανάδειξής του, καθιστά κρίσιμη προτεραιότητα το κλείσιμο και την αναβάθμιση της Ξερόλακκας.

Νίκος Παπαδημάτος
Υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων
21/05/2019
X