Και η Πάτρα στα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων

Και η Πάτρα στα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων

Τα αποκαΐδια της πυρκαϊάς δεν έχουν τοπικιστικά χαρακτηριστικά. Οι πυρόπληκτοι βιώνουν το δικό τους δράμα ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Οφείλουμε να τους συνδράμουμε και να τους παρασχεθεί η αρμόζουσα  κρατική αρωγή με κριτήριο τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ζημιάς.

Στα μέτρα στήριξης και ανακούφισης των πυρόπληκτων των τελευταίων ημερών, που ορθά ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, πρέπει να ενταχθούν και οι Πατρινοί συμπολίτες που δοκιμάσθηκαν πρόσφατα, αλλά και όλοι οι πυρόπληκτοι της επικράτειας.

Τους το οφείλουμε.

 

X