Η “ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ” στην συνάντηση δημοτικού συμβουλίου και εκπροσώπων των κομάτων στη βουλή

X