Να συζητηθεί το θέμα της αξιοποίησης του οικήματος στη Μαρίνα της Πάτρας

Να συζητηθεί το θέμα της αξιοποίησης του οικήματος στη Μαρίνα της Πάτρας

Με αφορμή την αξιοποίηση του οικήματος στη Μαρίνα της Πάτρας και τις διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνει η Δημοτική Αρχή χωρίς να ενημερώνει εγκαίρως το Δημοτικό Συμβούλιο όπως επιβάλλεται, η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με την σύμφωνη γνώμη παρατάξεων της αντιπολίτευσης, υπέβαλε αίτημα να μπει η υπόθεση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τηλε-συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση, συζήτηση και εν τέλει απόφαση.
Η εικόνα ίσως περιέχει: ωκεανός, νερό και υπαίθριες δραστηριότητες
Κ.33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 36, 36, 33, 36, 33, 36, 36, 36, 36, 36, 33, 36, 36,
1 σχόλιο
X