Για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Η Πάτρα σήμερα «παράγει» περίπου 95.000 τόνους αποριμμάτων ετησίως που εναποτίθενται στον υπερκορεσμένο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας. Σύμφωνα με το υφιστάμενο τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, από αυτήν την ποσότητα, περίπου 40.000 τόννοι ετησίως θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο επεξεργασίας στου Φλόκα, περίπου 10.000 τόννοι θα κομποστοποιούνται και περίπου 40.000 τόννοι θα ανακυκλώνονται.

Θεωρούμε το σχεδιασμό μη ρεαλιστικό και ως προς τις ποσότητες ανακύκλωσης, τον θεωρούμε ανέφικτο. Εν τούτοις πρέπει να αναδιοργανωθούν πλήρως οι υπηρεσίες ανακύκλωσης, με σακκούλες διαφορετικών χρωμάτων, αποκομιδή με ραντεβού, ανακαθορισμό δρομολογίων και πλήρη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα πρέπει να εξεταστεί και να διεκδικηθεί η αύξηση της δυναμικότητας του υπό κατασκευή εργοστασίου.

Ως προς το ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας διατυπώνουμε τις αντιρρήσεις μας. Σύμφωνα με τους υπάρχοντες σχεδιασμούς ακόμα κι αν πάψει η υγειονομική ταφή, θα παραμείνουν εκεί το Κέντρο Διαλογής, η μονάδα κομποστοποίησης αλλά και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ). Αυτό σημαίνει  ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ θα παραμείνει εις το διηνεκές με όλες τις επιβαρύνσεις, έστω μικρότερες από τις σημερινές, που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής.

X